Background image

Samarbejde med H.C. Andersen Fondens uddannelsesspor skal sikre synergi og gennemslagskraft

Ambitionen er at forene H. C. Andersens værdier og metoder med dansk pædagogik og didaktik med det formål at skabe internationalt læringsmateriale, der har fantasi, leg, dannelse og barneperspektivet som omdrejningspunkt.

Mogens Godballe, Nordfyns Højskole udarbejdet kursusmateriale og kompendier, som er præsenteret på det årlige H. C. Andersen Symposion i Odense i november 2018.


1. Eventyr – Eventyrlighed – Dannelse – Læring: H. C. Andersens eventyrverden som grundlag for dannelse og læring i det 21. århundrede.
2. H. C. Andersens Eventyrunivers: Eventyrlighed som potentiale for dannelse og læring.

Publikationer på vej

1. The Trick of Hans Christian Andersen, Benedicte Riis og William Yip. (Dansk, engelsk og kinesisk)

2. Grundtvig i Asien, Mogens Godballe (dansk, engelsk, kinesisk)


Samarbejde med HCA Fondens uddannelsesspor

H.C. Andersen Fonden arbejder med tre spor: Turisme, forskning og uddannelse. I forbindelse med uddannelsessporet har vi et fælles mål om at finde svar på, hvordan vi udvikler undervisning i, om og med H.C. Andersen. Et godt sted at starte er Kina, hvor digteren er kendt og elsket af mange. 

H.C. Andersen Fonden har udviklet en HCA Education hjemmeside og ønsker at iværksætte forskellige uddannelsesinitiativer i Kina. Hermed er de første spæde skridt taget til et nyt forskningsbaseret og kulturudvekslingsbåret undervisningskoncept.

 

Background

 

Mere end en million kinesere fulgte onlineforum

Læs mere
 

Program for onlineseminar d. 22. september

Læs mere
 

ReThink Education in the Post-Epidemic Era

Læs mere
 

Status på den kinesiske børnefilm: Yué Yué kommer til Danmark

Læs mere
 

Ny bog - H. C. Andersens TRICK - er på gaden

Læs mere
 

Kan kineserne ikke komme til os, må vi komme til dem

Læs mere
 

Eventyret ”Flaskehalsen” åbner for en strøm af kinesisk kreativitet. De tre bedste idéer udløser en rejse til Danmark.

Læs mere
 

Li Zhenxis bøger om dansk pædagogik og skolegang klar til uddeling

Læs mere
 

Kom til Eventyrmarked hos H.C. Andersens bedstemor

Læs mere
 

Børnene går i dansk børnehave, mens mor og far er på kursus

Læs mere
 

Det kan vi bibringe kinesiske børnehaver

Læs mere