Rekordstort seertal til dansk-kinesisk trivselsforum

Mere end to millioner kinesiske seere så med, da danske og kinesiske undervisere, trivselseksperter, forældre og elever diskuterede trivsel og retten til at være uperfekt.

Kultur, uddannelsessystem og traditioner er forskellige, og alligevel har mange børn og unge i Kina og Danmark meget tilfælles.  Et stigende præstationspres, sociale medier, egne forventninger og et tempo, der kun går i én retning, påvirker de unges trivsel og medfører stress og ensomhed.

På et seks timers online dialogforum den 18. november 2022, udvekslede danske og kinesiske trivselseksperter, undervisere, forældre og elever erfaringer og holdninger, som viser udfordringer, ligheder og forskelle i Kina og Danmark. Online-begivenheden China Denmark Education Forum afvikles for tredje gang og arrangeres af den kinesiske uddannelsestænketank China Education 30 Forum og foreningen Learn For Life.

Seks deltagere fra hvert land
Forummet indledtes med en samtale mellem professor Yang Dongping, medlem af The National Education Committee og trivselsekspert Hans Henrik Knoop, Århus Universitet. Yang Dongping er en anerkendt professor og skarp kritiker af det kinesiske skolesystems fokus på karakterer og præstationspres. Han står for en kritisk holdning til det meget konkurrenceprægede kinesiske uddannelsessystem som han mener skader børn og unges trivsel og lyst til læring og konkluderer, at der skal markante strukturelle tiltag i Kina til for at skabe ændringer. Hans Henrik Knoop fremhæver, at biologisk er vi alle ens og har et fundamentalt behov for livskvalitet i form af bl.a. tryghed og optimisme. Det ikke nødvendigvis forkert at konkurrere. Konkurrence kan være sjovt, lærerigt og inspirerende, så længe vi blot konkurrerer mod den, vi var i går mod den, vi er i dag i stedet for at konkurrere mod sidekammeraten.

Enighed blandt underviserne
Forfatter og tidligere skoleleder Li Zhenxi har et ønske om, at uddannelse er en tosidet positiv oplevelse, hvor de unge både tilegner sig viden og kreativ tænkning og samtidig vokser personligt via venskaber med kammerater i et trygt uddannelsesmiljø. Han understreger, hvor stor indflydelse og betydning lærerne har, og hvor vigtig trivsel er også for lærerne. Forstander Mads Poulsen fra Eisbjerghus Efterskole understreger, at akademisk viden langtfra er alt. Sociale og personlige kompetencer er mindst lige så vigtige, og derfor skal unge vurderes efter andre kriterier end blot karakterer. Det gælder om at udvikle elever, der kan tænke ud af boksen, og som har evnen til at tænke selvstændigt og kritisk.
De to undervisere Xu Li og Tony S. Andersen, Odense Katedralskole er enige om, at samarbejde mellem eleverne er vigtigere end konkurrence. Tony S. Andersen ser gruppearbejde som en hjørnesten i dansk uddannelsestradition. Han mener, at gennem gruppearbejde opnår eleverne på længere sigt bedre resultater. De lærer at samarbejde, og iværksættes gruppearbejdet på den rigtige måde, er det med til at forhindre usund konkurrence.

 

Forældre og skoleelever
Kinesiske forældres forventninger til deres børn er høje, og det lægger et stort pres på børn og unge. Ideen om, at mennesker skal gennemgå mange trængsler for at blive en god borger, stikker meget dybt i kinesisk kultur vurderer den kinesiske forælder Pan Haixia. Hun fortæller, hvordan hun forsøger at opdrage sit barn med større åbenhed, frihed og på en måde, som er anderledes end mange andre kinesiske forældre. Peter Skov har fokus på at gøre sine børn selvstændige. Han mener, at det vigtigste er at vise børn tillid og lade dem lære af deres fejl. Samtidig skal de vide, at de altid har en tryg base, hvor de kan søge råd og hjælp. Alle børn er perfekte i den forstand, at de er unikke og har deres egen personlighed. Samtidig er ingen perfekt. Børn skal have muligheden for at fejle og dermed retten til at være uperfekt – det er den eneste og bedste måde at lære på, mener Peter.
Den kinesiske skoleelev Huang Yanyi, 13 år er glad for at gå i skole. Hun oplever, at hun er blevet klogere på sig selv de senere år og synes, det er vigtigere at konkurrere mod sig selv frem for at konkurrere med kammeraterne. Hun er enig i at ingen er perfekt, og det skal man acceptere. Alfred Pfeiffer, 14 år er glad for, at han ikke har forældre, der presser ham. Han ved, at forældrene har forventninger til ham, men det er meget op til ham, hvordan han vil indfri dem. De har tillid til, at han gør sit bedste.

Dannelse og livslang læring
Der er en tæt sammenhæng mellem elevernes faglige og sociale trivsel. Ifølge leder af Man Xue Xiao (Slow School), Andrew Yu skal uddannelse i langt højere grad baseres på trivsel. Han fortæller, hvordan han selv har været på en lang rejse fra traditionel kinesisk uddannelse til en erkendelse af, at uddannelse er dannelse og langt mere end akademisk viden. Hans tilgang matcher i høj grad tidligere højskoleforstander Mogens Godballes ideer om, at uddannelse skal være lystfuld og meningsfuld for at gavne de unge på længere sigt.

Holistisk og lystfuld
I sin opsummering til slut fremhæver Mogens Godballe, hvor vigtigt det er at huske den menneskelige dimension i alle uddannelsessammenhænge. Der skal være plads til personlig udvikling, og uddannelsen skal ikke kun være boglig og akademisk, men i højere grad holistisk og inddrage poesi, litteratur, musik og kunst ligesom kroppen skal tænkes ind, for børn og unge lærer på forskellige måder. Verden bliver mere og mere uforudsigelig og det forudsætter selvstændige, nysgerrige og optimistiske mennesker, der tør fejle og er parate til at lære og udvikle sig gennem hele livet.

China Denmark Education Forum for tredje gang
Interessen fra kinesisk side er markant større i sidste år. I år deltog mere end 2 millioner seere via syv onlineplatforme, bl.a. SOHO, NetEase og Julang Education.  Sidste år have forummet 1, 3 millioner seere.
Dialogen foregår via simultantolk, og med til at styre og facilitere samtalerne var denne gang to anerkendte uddannelses- og mediepersoner Gu Xuewen, redaktør på ”Liberation daily” og Yang Yongmei,  stifter af ”China Education Daily ; Family Education Weekly”.

 

Alle dialoger med engelsk tale kan ses på Learn for Lifes youtube kanal: 

 

Introduktion og velkomst ved forfatter og skoleleder Li Zhenxi, formand CDEF

1. Prof. Yang Dongping, medlem af The National Education Committee og Lektor og trivselsekspert Hans Henrik Knoop, Aau

2. Uddannelseschef og forfatter Xu Li og gymnasielærer og leder af HCA-uddannelsesspor, Tony Søndergaard Andersen

3. Leder af Man Xue Xiao, (Slow School), Andrew Yu og Tidl. højskoleforstander Mogens Godballe

4. Advokat Pan Haixia, forælder og Peter Skov, forælder

5. Huang Yanyi, skoleelev, Harrow International School og Alfred Pfeiffer, skoleelev, Hørlucks Skole

6. Forfatter og tidligere skoleleder Li Xhenzi og forstander Mads Poulsen, Eisbjerghus Efterskole. Afsluttende bemærkninger ved Mogens Godballe, formand DK for CDEF

 

FAKTA

  • -Streaming i Kina: d. 18. november kl. 13.30-19.30  (dansk tid: 6.30-12.30)
  • Visning i Danmark: En version med engelsk tale findes på youtube u/Learn for Life. Her har vi valgt at lægge alle underviseres præsentationer samt at offentliggøre forummet fra 2021 og 2020.
  • Online seere Kina: I alt 2,02 seere. Forummet i 2021 havde 1,3 mio. seere, i 2020 i alt 1,03 mio. seere.
  •  
  • Bag seminaret står den kinesiske tænketank China Education 30 Forum og foreningen Learn for Life fra Danmark. Sidstnævnte har de seneste år gennemført kurser i børnehavepædagogik for kinesiske børnehaveledere/undervisere samt kurser i Life Education for kinesiske forældre.
  • China Education 30 Forum er en uddannelsestænketank etableret i Beijing i 2014 med det formål at fremme uddannelsesreformer. I november 2019 blev forummet kåret som en af de tre mest indflydelsesrige uddannelsesreformfora i Kina. I spidsen for forummet står Mr. Ma Guochuan. Han var i 2019 i Danmark for at besøge skoler og højskoler. Deltagere i forummet er reformvenlige kinesiske uddannelsespersoner, som arbejder på at sikre trivsel og et lettere liv for de kinesiske skoleelever ved blandt andet at reducere præstationskrav og agitere for andre værdier i livet og uddannelsen end akademisk præstation.


 

Background
 

Dansk-kinesisk dramacamp for første gang i Odense

Læs mere
 

På workshopturné i Kina

Læs mere
 

En dag med Eventyrlige Legefællesskaber

Læs mere
 

Global kaffegigant fejrer jul med H.C. Andersen i Kina

Læs mere
 

Sidste onlineseminar inden juleferien 2023

Læs mere
 

Reformvenlige tanker var i højsædet på årligt uddannelsesmøde i Kina

Læs mere
 

Kom til fest i ELVERHØJ

Læs mere
 

Kinesiske børnehavepædagoger prøver kræfter med H.C. Andersen

Læs mere
 

Klods-Hans i kinesisk fortolkning

Læs mere
 

Eventyrlige Legefællesskaber på H.C. Andersen Festivals 2023

Læs mere
 

Ny legehåndbog med inspiration fra H.C. Andersens eventyr

Læs mere
 

Se og hør, hvad danskere og kinesere mener om ChatGPT

Læs mere
 

Eventyrlige legeworkshops for pædagoger – med og uden børn

Læs mere
 

Revideret udgave af Li Zhenxi’s bog ’Uddannelse har 100 forskellige sprog’

Læs mere
 

Tre ugers forrygende studietur for 33 børn og deres lærere

Læs mere
 

Dansk-kinesisk uddannelsesforum afholdes for første gang i Danmark

Læs mere
 

Tjek websitet: PlaywithHCA.org

Læs mere
 

William Yip er tilbage med sine teaterbørn

Læs mere
 

Inspire-Share-Learn (ISL) – et initiativ for danske og kinesiske skoleelever.

Læs mere
 

HCA-legeworkshops til kinesiske pædagoger

Læs mere
 

Rekordstort seertal til dansk-kinesisk trivselsforum

Læs mere
 

Tredje udgave af CHINA DENMARK EDUCATION FORUM

Læs mere
 

Dialog mellem Viktor Axelsen & Li Zhenxi

Læs mere
 

At være barn i Kina: Opvækst, socialisering, læring og dannelse

Læs mere
 

H. C. Andersen og eventyrlige legefællesskaber

Læs mere
 

Ungdomskulturmøde mellem Korup Skole og QingYing School i Kina

Læs mere
 

Learn For Life - nu i KINABLADET

Læs mere
 

Børn og pædagoger byder ind med masser af eventyrlighed

Læs mere
 

Ny kinesisk børnebog med danske og kinesiske børnetegnere

Læs mere
 

Nissehotellet og julehilsner fra Kina

Læs mere
 

God og uformel atmosfære på LIFE Education Innovation Forum

Læs mere
 

Dansk friskoletradition inspirerer reformvenlige kinesere

Læs mere
 

1.319.216 kinesere lyttede og så med

Læs mere
 

Dansk-kinesisk forum sætter fokus på børn og unges trivsel

Læs mere
 

Med hjertet som kompas

Læs mere
 

Danske børnetegninger til kinesisk bog

Læs mere
 

Mange tak til H.C. Andersen Fonden

Læs mere
 

Uddannelsesinstitut fejrer Børnenes dag

Læs mere
 

Når inspiration fører til handling

Læs mere
 

Kloge børn har jord i hovedet

Læs mere
 

Nature Education er hot i Kina

Læs mere
 

Mere end en million kinesere fulgte onlineforum

Læs mere
 

Program for onlineseminar d. 22. september

Læs mere
 

ReThink Education in the Post-Epidemic Era

Læs mere
 

Status på den kinesiske børnefilm: Yué Yué kommer til Danmark

Læs mere
 

Ny bog - H. C. Andersens TRICK - er på gaden

Læs mere
 

Kan kineserne ikke komme til os, må vi komme til dem

Læs mere
 

Eventyret ”Flaskehalsen” åbner for en strøm af kinesisk kreativitet. De tre bedste idéer udløser en rejse til Danmark.

Læs mere
 

Li Zhenxis bøger om dansk pædagogik og skolegang klar til uddeling

Læs mere
 

Børnene går i dansk børnehave, mens mor og far er på kursus

Læs mere
 

Det kan vi bibringe kinesiske børnehaver

Læs mere